MMO: DEMOKRASİ ŞENLİĞİ ATMOSFERİNDE YAPILAN ŞUBE GENEL KURULLARIMIZDA MÜHENDİSLİĞİN VAZGEÇİLMEZLİĞİ SAVUNULDU, GERİCİLİĞE “GEÇİT YOK” DENİLDİ

11.02.2020

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 81 ili kapsayan Şube Genel Kurulları sonrası 11 Şubat 2020 tarihinde “Demokrasi Şenliği Atmosferinde Yapılan Şube Genel Kurullarımızda Mühendisliğin Vazgeçilmezliği Savunuldu, Gericiliğe “Geçit Yok” Denildi” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

DEMOKRASİ ŞENLİĞİ ATMOSFERİNDE YAPILAN ŞUBE GENEL KURULLARIMIZDA MÜHENDİSLİĞİN VAZGEÇİLMEZLİĞİ SAVUNULDU, GERİCİLİĞE “GEÇİT YOK” DENİLDİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 81 ili kapsayan 18 Şubesine bağlı örgütlülüğü 8-9 Şubat 2020 tarihlerinde genel kurullarını ve genel kurul seçimlerini yaptı.

Odamızın asli gücü olan örgütlü üyelerimiz; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Trabzon, Zonguldak Şubelerimizin genel kurullarında 2018–2020 dönemi Şube çalışmalarını değerlendirdi. Siyasi iktidarın kamu hizmetlerini, mühendisliği, kamusal mesleki denetimleri ve Odalarımızı dönüştürme çabalarına karşı çıkan Odamız ve TMMOB’nin mesleki demokratik çizgisi bir kez daha onaylandı. Rantçı, baskıcı iktidara hayır denildi. Ülke, kamu, toplum yararına oluşan bilimsel teknik mesleki birikimimizin yeni dönem Şube-Oda çalışmalarına yansıtılması için öneriler sunuldu. Birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme çerçevesinde yönetimler yenilendi ve Oda Genel Kurulu delegeleri belirlendi.

Genel kurullarımız iktidarın antidemokratik uygulamalarına karşı mühendisliğin örgütlü gücünün, bilimin, tekniğin, aydınlanmanın, kamucu, cumhuriyetçi, laik, demokratik yaklaşımların birer yanıtı oldu. Genel kurullarımız birer demokrasi şenliği platformu, birlik ve dayanışma kürsüleri oldu.

Gene kurul seçimlerine ülke genelinde çağdaş, demokrat, katılımcı mühendisler vb. liste adları ile katılan ilerici, demokrat, antiemperyalist, toplumcu belirlenimlere sahip mühendisler Odamız ve TMMOB’nin geleneksel demokratik çizgisinin sahiplenilerek sürdürüleceğini gösterdiler. Bu sonucun alınmasında emek ve katkısı bulunan bütün sorumlu, örgütlü üyelerimize kamuoyu önünde teşekkür ediyor ve kutluyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğü, 18-19 Nisan’da yapılacak olan Oda genel kuruluna ve Mayıs ayı sonunda yapılacak olan TMMOB genel kuruluna Şube-Oda genel kurullarından aldığı güçle, ülke, kamu, halk, meslek, meslektaş yararlarını bir bütün olarak esas alan bağımsız mesleki demokratik çizgisini güçlendirmiş olarak katılacaktır.

Yaşasın MMO Örgütlülüğü! Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!
 

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı