SOMA FACİASI UNUTULMADI

14.05.2018

Türkiye'nin en büyük maden faciası olan Soma Faciası'nın 4. yıldönümünde Soma, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Edirne ve Bursa İl Koordinasyon Kurullamız tarafından basın açıklamaları yapıldı. 

SOMA

Katliamın 4. yıldönümünde Soma'da Madenci Anıtı önünde Bölge illerdeki TMMOB bileşenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında ilk olarak TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz aldı. Emin Koramaz, “Bizler bu kazaların unutulmamasını, unutturulmamasını istiyoruz. Böylesi acıların bir daha yaşanmamasını istiyoruz” dedi. Koramaz, “Yargı önünde mutlaka hesap verilmesi gerektiğini, adil yargılanma süreçlerinin uzatılmaması gerektiğini geçen her günün vicdanlardaki yarayı her gün biraz daha büyüttüğünü burada yeniden belirtiyoruz” diye kaydetti. Koramaz’ın ardından Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel basın açıklamasını okudu. Yüksel, “Soma faciası 4 yıldır yargı sürecinde, 19 Haziran’da mahkemenin bir oturumu ve belki de son oturumu olacak. Faciada sorumlu olanların adalete uygun bir ceza almaları toplumun vicdanının bir kısmına da olsa iyi gelecek, en azından sorumlular ceza aldı diyebileceğiz. Ancak esas sorunun bu olmadığının bilinmesini istiyoruz çünkü çoğu kez alt düzey yöneticilere, maden mühendisi meslektaşlarımıza yöneltilen bu suç gerçek suçluları gizlemektedir” diye belirtti.

İSTANBUL

İstanbul'daki açıklama TMMOB, DİSK, KESK ve İStanbul Tabip Odasının katılımıyla Tünel'de yapıldı. Basın Açıklamasını TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik okudu. Soma katliamının üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlatan Akçelik, "Hala öfkeliyiz. Çünkü rekabet, kâr hırsı ve ucuz üretim için işçiler, emekçiler vahşi koşullarda çalıştırılıyor, yasalar bu çalışma biçimine göre uyduruluyor ve aşırı üretim halen zorlanıyor" dedi. Soma'da 301 madencinin katledildiği Eynez Ocağı'nın vaktinde kötü koşulları nedeniyle bir işletmeden ötekine devredildiğini ifade eden Akçelik, ocakta bilime, tekniğe ve insani çalışma koşullarına aykırı biçimde üretim yapıldığı için katliamın göstere göstere geldiğini söyledi.
 
Akçelik, "Ülkemiz güvencesiz ve kuralsız çalışılan, emekçilerin açlık ile ölüm arasında seçim yapmak zorunda bırakıldığı, iş cinayetlerinin fıtrat ve kader olarak değerlendirildiği bir ülke haline gelmiştir. İş cinayetleri sadece maden sektöründe değil tüm iş kollarında artmaktadır. OHAL süresince geçmiş zamanlardan daha fazla iş cinayetlerine kurban verilmiştir. Meslek hastalıkları ülkemizde halen tespit edilememekte ve kapsam dışı görülmektedir. Ülkemizin bir meslek hastalıkları indeksi dahi oluşturulamamıştır" şeklinde konuştu.
 
Akçelik, bu durumdan hak ihlallerinin, uzun zamana yayılan ve sonuçsuz kalan hukuki süreçlerinin, kamu denetiminin önemsenmemesinin, yasaların duruma göre değiştirilmesinin ve demokratik sendikalaşma hakkının engellenmesinin sorumlu olduğunun altını çizdi."

ANKARA

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Soma`da 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasının dördüncü yılı nedeniyle bir açıklama yaptı. İKK Sekreteri Özgür Topçu'nun yaptığı açıklamada yaşanan tüm maden facialarından hükümetin sorumlu olduğu belirtilerek, "Hala öfkeliyiz. Çünkü rekabet, kar hırsı ve ucuz üretim için işçiler, emekçiler vahşi koşullarda çalıştırılıyor, yasalar bu çalışma biçimine göre uyduruluyor ve aşırı üretim halen zorlanıyor" denildi. Facianın üzerinden dört yıl geçmesine karşın işçi hayatını tehlikeye atan uygulamaların sürdürüldüğünün altı çizilerek, "Yüreğimiz Soma`da, aklımız Katliam Davası`nda. Ülkemizin acısı dinene, katliamda sorumluluğu olan herkes hesap verene kadar öfkemiz dinmeyecek" ifadelerine yer verildi.

İş kazalarında, özellikle son 15 yılda yaşanan artışta özelleştirmelerin ve taşeron uygulamalarının etkili olduğuna işaret eden açıklama şöyle devam etti: "Daha da tanıdık olan madenci ailelerini sokakta tekmeleyenlerin 301 kişi yaşamını yitirmişken havanın soğukluğundan ve yorgunluktan söz edenlerin, ölümlerimiz üzerinden rant kazanmak isteyenlerin, katliamın gerçek sorumlularının halen kamuoyunun gözleri önünde olmasıdır. Soma`da dünden bugüne değişen, iyileşen kayda değer bir şey yoktur. Bu yüzden Soma katliamı davası sadece hayatını kaybeden 301 madencimizin değil, tüm yurtta iş cinayetlerine kurban olan tüm işçilerin ve ailelerinin, aynı zamanda tüm halkımızın davasıdır."

KOCAELİ 

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu (İKK) MMO Şube binasında yaptığı açıklamada katliamın unutulmayacağı ifade edildi. MMO Kocaeli Şube Başkanı Murat Kürekci'nin okuduğu basın açıklamasında, “Soma Faciası üzerinden tam 4 yıl geçti. Yüreğimiz Soma’da, aklımız katliam davasında. Ülkemizin acısı dinene, katliamda sorumluluğu olan herkes hesap verene kadar öfkemiz dinmeyecek” dedi.

Soma’da hayatını kaybeden 301 maden emekçisini saygıyla andıklarını belirten Kürekçi, “Davada henüz babalarını, eşlerini, evlatlarını kaybedenlerin yüreğini soğutacak somut adımlar atılmamış, somut kararlar verilmemiştir. Bu yüzden aklımız ve vicdanımız her duruşmada, işçi katliamlarının gündeme geldiği her gün bir kere daha ölmektedir. Bu cinayetlere sebep olanların bağımsız yargıya ve topluma hesap vermeleri için, adaletin yerini bulması için, bu acımasız sistemi değiştirmek için mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade ediyoruz. Maden ocaklarında, bir avuç kömür için bir ömür verenleri, başta Soma olmak üzere kaybettiğimiz tüm madencileri ve işçi katliamlarında yaşamlarını kaybeden işçilerimizi saygıyla anıyoruz” dedi.

EDİRNE

TMOBB Edirne İl Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Soma’da hayatını kaybeden 301 maden işçisi anıldı. TMOBB Edirne İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Nihat Çolak tarafından okunan açıklamada Soma Katliamı’nın unutulmadığı vurgulanırken; “Hala öfkeliyiz. Çünkü rekabet, kar hırsı ve ucuz üretim için işçiler, emekçiler vahşi koşullarda çalıştırılıyor, yasalar bu çalışma biçimine göre uyduruluyor ve aşırı üretim halen zorlanıyor” ifadelerine yer verildi. Çolak, açıklamada Soma’da dünden bugüne değişen hiçbir şeyin olmadığını söyleyerek; “Bu yüzden Soma Katliamı davası sadece hayatını kaybeden 301 madencimizin değil, tüm yurtta iş cinayetlerine kurban olan tüm işçilerin ve ailelerinin, aynı zamanda tüm halkımızın davasıdır. Ancak bilinmelidir ki bu davada da henüz babalarını, eşlerini, evlatlarını kaybedenlerin yüreğini soğutacak somut adımlar atılmamış, somut kararlar verilmemiştir. Bu yüzden aklımız ve vicdanımız her duruşmada, işçi katliamlarının gündeme geldiği her gün bir kere daha ölmektedir” dedi.

BURSA

Soma Maden Faciası’nın kurbanları, BAOB Yerleşkesi Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda anıldı. Maden faciasının dördüncü yıl dönümünde Bursa İş Cinayetlerini Durduralım Platformu tarafından düzenlenen anma etkinliğine ve basın açıklamasına, demokratik kitle örgütlerinin, meslek odaların ve sendikaların temsilcileri katıldı.

Açıklamayı Bursa İş Cinayetlerini Durduralım Platformu adına, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Fikri Düşünceli yaptı.

“Ülkemizde yaşanan ve dünyada benzerine az rastlanır facia olan Soma Faciası üzerinden tam 4 yıl geçti. Yüreğimiz Soma’da, aklımız Katliam Davası’nda. Ülkemizin acısı dinene, katliamda sorumluluğu olan herkes hesap verene kadar öfkemiz dinmeyecek” ifadelerini kullanan Düşünceli, Soma’da hayatını kaybeden 301 maden emekçisini saygıyla anıyoruz. Hala öfkeliyiz. Çünkü rekabet, kâr hırsı ve ucuz üretim için işçiler, emekçiler vahşi koşullarda çalıştırılıyor, yasalar bu çalışma biçimine göre uyduruluyor ve aşırı üretim halen zorlanıyor” dedi.