İKK Haberleri

İKK Haberleri
18.12.2021

TMMOB'nin ülke çapında başlattığı "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!” kampanyası kapsamında TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu 17 Aralık 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
18.12.2021

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Bursa Tabip Odası, Bursa Veteriner Hekimler Odası, Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS), Bursa Demokrasi Güçleri "Emeğimize, mesleğimize, haklarımıza sahip çıkıyoruz, geçinemiyoruz” demek için 18 Aralık 2021 tarihinde Bursa Kent Meydanı’nda bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdiler. 

İKK Haberleri
18.12.2021

TMMOB'nin ülke çapında başlattığı "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!” kampanyası kapsamında TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 18 Aralık 2021 tarihinde kitlesel bir basın açıklamasıyla çözüm istedi.

İKK Haberleri
18.12.2021

TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu 18 Aralık 2021 tarihinde TMMOB'nin ülke çapında başlattığı meslektaş sorunlarının çözümüne ilişkin taleplerini içeren "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
18.12.2021

TMMOB Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB tarafından ülke çapında düzenlenen “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!” kampanyası kapsamında 18 Aralık 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
18.12.2021

Tunceli'de yaşayan mühendis, mimar ve şehir plancıları TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından 17 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen dayanışma yemeginde buluştu.

İKK Haberleri
17.12.2021

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Yerel Afet Sempozyumu 17 Aralık 2021 tarihinde BAOB Ortak Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

İKK Haberleri
17.12.2021

TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu, TMMOB tarafından ülke çapında düzenlenen “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!” kampanyası kapsamında17 Aralık 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
17.12.2021

TMMOB Karadeniz Ereğli İl Koordinasyon Kurulu 17 Aralık 2021 tarihinde meslektaşlarının sorunlarının çözümüne ilişkin taleplerini içeren bir basın açıklaması yaptı.

İKK Haberleri
17.12.2021

TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu 17 Aralık 2021 tarihinde meslektaşlarının sorunlarının çözümüne ilişkin taleplerini içeren bir basın açıklaması yaptı.