Tüm Haberler

Haberler
15.06.2019

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleriyle ihraç edilen mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının gündeme taşındığı TMMOB Diyarbakır yerel çalıştayı 15 Haziran 2019 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın katılımıyla Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Basın Açıklamaları
15.06.2019

Mardin'de gerçekleştirilecek olan TMMOB Yerel Kadın Kurultayının gerici basın yayın organları tarafından hedef gösterilmesine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 15 Haziran 2019 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Haberler
14.06.2019

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nda yaşamını yitiren İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Başak Sidar Çevik adına düzenlenen Genç-İMO Onur Üyelik Belgesi'ni, katliamda yaralanan ve Suruç Belediye Başkanı olan annesi Hatice Çevik’e 13 Haziran 2019 tarihinde takdim etti.

Basın Açıklamaları
14.06.2019

15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişinin 49. Yıldönümünde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.

Haberler
14.06.2019

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sarıaltun ve Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu 14 Haziran 2019 tarihli BirGün Gezetesine "İmar Affı" değerlendirmesi yaparak "İmar Affı'yla Yağma ve Talan Özendirildi. Yeni Facialara Davet Çıkarıldı." vurgusu yaptılar.

Oda Haberleri
14.06.2019

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişini 49. yılında konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
13.06.2019

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası her yıl başta turizm bölgeleri olmak üzere havuz ve havuz sularının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesiyle ilgili önemli sorunların yaşanması ve insan sağlığını etkilemesi üzerine 12 Haziran 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
12.06.2019

TMMOB, KESK, DİSK ve TTB Kocaeli Bileşenleri 11 Haziran 2019 tarihinde Çayırova'da meydana gelen fabrika yangınına ilişkin ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Haberler
11.06.2019

TMMOB’nin Kasım ayında düzenlenecek Kadın Kurultayı öncesi yerellerde İl Koordinasyon Kurulları aracılığıyla kurultaylar gerçekleştiriliyor. Eskişehir, Mardin, Trabzon, Diyarbakır, Bursa, Kocaeli, Zonguldak, Van ve İstanbul Kadın Yerel Kurultay tarihleri belirlendi.

Oda Haberleri
11.06.2019

TMMOB Maden Mühendisleri Odası bir imza kampanyası başlatarak mevsimlik çalışma, düşük ücret, ücreti zamanında ya da hiç alamama, uzun çalışma saatleri ve SGK priminin gerçek ücret üzerinden ödenmemesi gibi sorunların ortadan kalkması için yapılması gerekenlere dikkat çekti.