Tüm Haberler

Haberler
29.09.2020

Kanal İstanbul Projesi için hali hazırda açılan dava sürerken askı sürecinde plana yapılan itirazların değerlendirildiği gerekçesiyle hazırlanan İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği'nin 22 Haziran 2020 tarihinde onanarak askıya çıkarılması üzerine; TMMOB afet risklerini arttırarak kent güvenliğini daha da zayıflatan Değişikliğe de dava açtı.

Oda Haberleri
28.09.2020

TMMOB Gemi Makina İşletme Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Ayşe Aslı Başak'ın istifa etmesi üzerine Gizem Çevik oy birliği ile Genel Sekreteerlik görevine getirildi.

Oda Haberleri
25.09.2020

12-13 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da toplanan Peyzaj Mimarları Odası 14. Olağan Genel Kurulu sonuç bildirgesi yayımlandı.

Oda Haberleri
25.09.2020

18-19 Eylül 2020 tarihlerinde Ankara’da toplanan TMMOB Mimarlar Odası 47. Dönem Olağan Genel Kurulu'nun sonuç bildirgesi yayımlandı.

Haberler
25.09.2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 25 Eylül 2020 tarihli BirGün Gazetesi'ndeki köşesinde, siyasi iktidarın toplumun örgütlü kesimlerini hedef gösteren açıklamaları ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar üzerine yazdı.

Oda Haberleri
23.09.2020

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Özel Eletrik Şirketlerine Kamu Kaynaklarının aktarımı konusunda 21 Eylül 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
23.09.2020

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkez 14. Dönem Yönetim Kurulu 21 Eylül 2020 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştİrerek görev dağılımını yaptı.

Oda Haberleri
23.09.2020

Birkaç gün önce yayımlanan karar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve 30.06.2021 tarihine kadar işletmeye alınacak üretim tesisleri için Amerikan Doları üzerinden teşvik mekanizmasının uzatılmasına karşın EPDK; 2.000 MW olarak elektrik sistemine bağlantısı öngörülen Rüzgar Enerjisi Santralları için önlisans başvurularını beşinci kez ve belirsiz bir tarihe ertelemesi üzerine EMO konuya ilişkin 23 Eylül 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
23.09.2020

EMO 47. Dönem Yönetim Kurulu 19 Eylül 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, YEKDEM’e tabi olup kısa bir süre içinde işletmeye girecek tesislerin üretimleri karşılığında lisans sahiplerine dolar bazında ve 31.12.2030 tarihine kadar sürecek ödemeleri için adeta ayrıcalık tanınmasının kabul edilemeyeceğini bildirdi. YEKDEM sisteminin bazı üretim şirketlerine kaynak aktarmanın yolu haline geldiği vurgulanandı.

Haberler
23.09.2020

Danıştay tarafından "Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik"in bilimsel ve teknik gereklere ve kamu yararına aykırı bir kısım maddeleri üzerine verilen kararın gereğinin yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 23 Eylül 2020 tarihinde yazı gönderildi.