Tüm Haberler

Oda Haberleri
06.04.2020

TMMOB Maden Mühendisleri Odası 6 Nisan 2020 tarihinde "COVİD-19 Salgınının Tüm Ülkeyi Etkilemesi Nedeniyle İş Güvenliği İçin Zorunlu Faaliyetler Dışında Tüm Maden İşletmelerinde Üretim Durdurulmalıdır" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
05.04.2020

TMMOB Mimarlar Odası Küresel boyutlu Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde hükümetin aldığı önlemlerin yetersizliğine ve kriz koşullarını kendi adına bir fırsata dönüştürerek kamuya ait kaynakların sermayeye aktarılırken; kentler, doğal, kültürel değerlerin yatırım araçlarına dönüştürülmesine karşı 4 Nisan 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
04.04.2020

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin salgınla etkin mücadelede halkın sağlığını, işini ve aşını korumak için imzaya açtığı 7 acil önlem çağrısına kurum ve kişilerden büyük destek geldi. Kısa zamanda on binlerce kişi ve kurumun destek verdiği kampanyaya atılan imzalar yayınlandı.

Oda Haberleri
03.04.2020

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası 3 Nisan 2020 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla TMMOB, DİSK, KESK ve TTB'nin koronavirüs sebebiyle başlattığı imza kampanyasındaki acil önlemlerin bir an evvel uygulanmasının önemine vurgu yaparak kamuoyuna çağrıda bulundu.

Oda Haberleri
03.04.2020

TMMOB Mimarlar Odası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile doğal sit alanı kategorilerinden olan “Nitelikli Doğal Koruma Alanları”, “Sürdürülebilir Koruma ve Kullanım Alanları” tanımları ile Anıt Ağaçların ayırt edici özelliklerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 3 Nisan 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
03.04.2020

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 3 Nisan 2020 tarihinde Mısır Raporu 2020'yi yayımladı.

Haberler
03.04.2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 2 Nisan 2020 tarihli Birgün Gazetesi'ndeki köşesinde, iktidarın duyarsızlığı ve siyasal öncelikleri nedeniyle bir türlü alınmayan önlemler ev emek-meslek örgütlerinin çabaları üzerine yazdı.

Oda Haberleri
02.04.2020

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Covid-19 pandemisinin kentsel sebepleri ve yapılması gerekenlere ilişkin 2 Nisan 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaparak siyasi iktidara çağrıda bulundu.

Oda Haberleri
02.04.2020

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Korona (Covid-19) pandemi gündemiyle 4 Nisan 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaparak yetkilileri göreve çağırdı.

İKK Haberleri
01.04.2020

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulunun, Ankara Çevre Düzeni Planı’nın iptali için açtığı davada bilirkişiler raporunu verdi. TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu konuya ilişkin 1 Nisan 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.