Tüm Haberler

Basın Açıklamaları
23.02.2019

TMMOB 45. Dönem Kadın Çalışma Grubu tarafından 23 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB 3. Kadın Sempozyumu çerçevesinde son günlerde iktidarın kadın düşmanı, muhafazakar politikalarının ve söylemlerinin dozunu artırdığı sürece ilişkin bir basın açıklaması yapıldı.

İKK Haberleri
22.02.2019

TMMOB Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İl Koordinasyon Kurullarının aralarında olduğu Trakya Platformu Bileşenleri 7 Şubat 2019 tarihinde üç ilde eş zamanlı ortak basın açıklamaları gerçekleştirerek kömüre dayalı termik santrallar konusunda 2013 yılında açılan yürütmeyi durdurma ve iptal davaları ile ilgili Danıştay 6. Dairesinin verdiği karara ilişkin bilgilendirme yaptılar.

Haberler
21.02.2019

TMMOB Türkiye genelinde tüm belediye başkanlıklarına 21 Şubat 2019 tarihinde bir yazı göndererek belediyelerin mühendis, mimar ve şehir plancısı üyelerimizden “müelliflik kaydı”, “mühendislik çalışma ruhsat harcı” gibi isimler altında ücretler alınmasının hukuka aykırılığına vurgu yaparak varsa bu tip uygulamalardan ivedilikle vazgeçilmesini talep etti.

Oda Haberleri
21.02.2019

TMMOB Mimarlar Odası son yıllarda alınan ve kültür varlıklarının özelliklerini kaybetmesi, zarar görmesi, yıkılması veya ortadan kaldırılmasının önünü açan ilke kararlarlarına ilişkin 21 Şubat 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
21.02.2019

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan, Sanayinin Sorunları ve Analizleri (46): "Tarımdaki çöküş, imalat sanayiini de tahrip ediyor" 21 Şubat 2019 tarihinde yayımlandı.

Oda Haberleri
20.02.2019

TMMOB Mimarlar Odası ülkemize özgü bir mimarlık politikasının oluşturulmasına yönelik yürütülen değerlendirme ve çalışmaları içeren "Türkiye Mimarlık Politikası"nı 20 Şubat 2019 tarihinde yaptığı bir açıklama ile kamuoyuyla paylaştı.

Oda Haberleri
19.02.2019

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Muğla Milas‘ta bir feldspat ocağında meydana gelen iş kazasında 3 maden emekçisinin hayatını kaybetmesine ilişkin 19 Şubat 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
19.02.2019

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Çaldağı projesinde kullanılmak istenen 18 milyon ton Sülfürik Asitin telafisi imkansız zararlar ortaya çıkaracağına dikkat çekerek 19 Şubat 2019 tarihinde konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
19.02.2019

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) üyesi olduğu FEANI (European Federation of National Engineering Associations - Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu) tarafından verilen Eur-Ing (Avrupa Mühendisliği) Belgesi başvuru kriterlerinde önemli değişikliklere gidildi.

İKK Haberleri
18.02.2019

TMMOB ve TTB Adana Bileşenleri 18 Şubat 2019 tarihinde Adana Tabip Odasında bir araya gelerek TMMOB ve TTB'nin Sağlık Bakanlığı'nca oluşturulan “Ulusal Beslenme Konseyi”ne önce dahil edilip sonra çıkarılmasına ilişkin bir basın açıklaması yaptılar.