KÜRESELLEŞMENİN BOYUTLARI

Sunuş

KÜRESELLEŞMENİN (EKONOMİK, TEKNOLOJİK, SOSYAL, SİYASAL VE KÜLTÜREL) BOYUTLARI

"... Küreselleşme , gelişmiş ülkelerin, yetmişli yılların ikinci yarısından itibaren, sermaye, mal ve hizmet alanlarında dünya ölçeğinde bir tek Pazar projesi iken, sürekli olarak gelişmekte olan ülkelerin sorunlarına çözüm gibi sunulmaktadır. Teknolojik gelişmelerin, özellikle iletişim teknolojisindeki gelişmelerin, yabancı sermaye yatırımlarının ucuz işgücü cenneti durumundaki gelişmekte olan ülkelere etkileri artık güncel oarak ve sıradan yurttaşların bile duyumsayabileceği bir somutluğa ulaşmıştır.

Yeni dünya düzeninin toplumsal üretmimizi, yaşatımızı, kültürümüzü ve sosyal dokumuzudönüştürme süreçlerine ışık tutarken, TMMOB ortamında geleceği daha doğru kavramamız olanağı doğacaktır. Bu olanağın yaratılacağı altyapının üzerine kurulacak gelecek dönem tartışmaları ve çalışma programları daha verimli, daha etkili olacaktır.