PETROKİMYA SANAYİ VE GELİŞİMİ RAPOR DİZİSİ 2

İçindekiler

SUNUŞ

l- PETRO KİMYA SANAYİİ VE GELİŞİMİ
1. Dünya'da Petrokimya Sanayiinin Gelişimi
2. Türkiye'de Petrokimya Sanayii
II-PETKİM
Kuruluş
Statü
Özelleştirme Çalışmaları
Kapatılma Kararı
III- PETKİM FAALİYETLERİ
Kapasite - Üretim - Tüketim
İstihdam - Sermaye Durumu
Ürün ve işgücü Verimliliği
Teknoloji AR-GE Faaliyetleri - Sanayii Stratejisi
Finansman
IV- SONUÇ VE ÖNERİLER
V- YARIMCA KOMPLEKSİ (YARPET)
Kuruluşu
Sermaye Hareketlen
Yatırımlar
Üretim ve Satışlar
İstihdam Kar - Zarar Durumu ve Milli Ekonomiye Katkısı
Zararın Nedenleri
VI- YARIMCA KOMPLEKSİ'NİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
ÇİZELGELER