45. Dönem Kadın Çalışma Grubu - 18 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

18

Toplantı Tarihi:

31.01.2020

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB

Deniz Kimyon Tuna

TMMOB

Gülsüm Sönmez

TMMOB

M. Işık Gürbulak

Elektrik Mühendisleri Odası

Serap Dağdelen

Harita ve Kadastro M.Odası

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

Fatma Doğan

Peyzaj Mimarları odası

Satıgül Kaya

Ziraat Mühendisleri Odası

 

Kadın Çalışma Grubu 18. Toplantısında,

  • KÇG Çalışma Raporu üzerinde, yapılan ve yapılamayan maddelerin değerlendirmesi yapıldı.

Toplantı sonucunda; 

  1. TMMOB Web sayfasındaki TMMOB KADIN sayfasının güncellenmesi ve eksik bilgilerin tamamlanması için Buket ÇELİK ve Serap DAĞDELEN’ in görevlendirilmesine,
  2. 5. Kadın Kurultayı’ nın 3 nolu ve 6. Kadın Kurultayı’ nın 1 nolu kararları gereğince Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitiminin tüm odalara yayılması, kadın-erkek tüm mühendis, mimar, şehir plancılarının bu eğitimi alması için kapsamlı bir program hazırlanması konusunda Ayşegül AKINCI YÜKSEL ve Işık GÜRBULAK’ ın görevlendirilmesine,
  3. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılacak basın açıklaması için hazırlıklara başlanmasına,
  4. Bir sonraki toplantının whatsapp üzerinden belirlenmesine karar verilmiştir.