Oda Haberleri

Oda Haberleri
27.07.2018

EMO, 703 sayılı KHK ile TRT`de uygulanmak istenen sürgün ve kadrolaşma harekatına izin verilmemesi gerekliliğini belirterek 27 Temmuz 2018 tarihinde yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanlığı`na bağlı olarak oluşturulan İletişim Başkanlığı`nın ilgili kuruluşu haline getirilen TRT`de kamu ihale mevzuatı dışına çıkartılan alımlar yoluyla üstü örtülü bir özelleştirme uygulanmak istendiğine dikkat çekti. 

Oda Haberleri
25.07.2018

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası'nın İzmir ili, Bergama İlçesi, Ovacık Mevkiinde Koza Altın İşletmeleri A.$. tarafından yapılması planlanan "Ovacık Alın Madeni projesi ile ilgili olarak verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı davada yargı yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Oda Haberleri
25.07.2018

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından oluşturulan Teknik Heyetin yerinde yaptığı incelemeler de göstermektedir ki; “Çorlu Tren Faciası’na”, jeolojik-jeoteknik, hidroloji, hidrojeoloji gibi mühendislik parametrelerin dikkate alınmaması ile kontrol, izleme,  bakım ve onarım süreçlerindeki ihmaller neden olmuştur.

Oda Haberleri
25.07.2018

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Beyoğlu Sütlüce`de bir binanın çökmesi nedeniyle 24 Temmuz 2018 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
24.07.2018

Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu, 11 Haziran 2018 tarihinde İller Bankası tarafından ilan edilen “Kamu Binaları Tasarımı Fikir Projesi Yarışması”na ilişkin "meslektaşlarımızın katılmamaları yönünde" tavsiye kararı aldıklarını 23 Temmuz 2018 tarihinde kamuoyu ile paylaştı.

Oda Haberleri
20.07.2018

Makina Mühendisleri Odası 22 Temmuz 2004 tarihinde 41 kişinin ölümü, 81 kişininse yaralanmasına yol açan Pamukova yüksek hızlı tren kazasının yıldönümünde demiryolu politikalarındaki sorunlara ilişkin 20 Temmuz 2018 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
19.07.2018

Elektrik Mühendisleri Odası, OTAŞ`ın Türk Telekom`u devraldıktan sonra imtiyaz sözleşmesine aykırı olarak hisselerini rehnederek aldığı krediyle özelleştirme bedelini ödeyen; ancak krediyi geri ödeyemediği gibi 10 yılda 5.7 milyar dolar kar payını alıp götürürken borç yükünü de Türkiye`nin sırtına bırakma girişimine ilişkin 19 Temmuz 2018 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
12.07.2018

Soma Faciasına ilişkin karar duruşmasını takip eden Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından 11 Temmuz 2018 tarihindeki karar duruşmasının sonrasında, mahkeme kararına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi.

Oda Haberleri
12.07.2018

Ülkemizdeki su kaynaklarının yönetimine ve su tüketimine ilişkin Kimya Mühendisleri Odası tarafından 12 Temmuz 2018 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Oda Haberleri
10.07.2018

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ'da gerçekleşen tren kazasına ilişkin olarak 9 Temmuz 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.