Toplantı Kararları

Toplantı No:

43

Toplantı Tarihi:

13.11.2020

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 628: 24 Ekim 2020 tarih 616 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereği hazırlanan TMMOB Çalışma Programının uyunluğuna,

KARAR NO 629: TMMOB Orman Mühendisleri Odası'nın; TMMOB Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2020 tarih ve 489 sayılı “Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışmasının Birliğimizin üzerine düşen bütçesinin, Birlik payları oranında hesaplanarak olağanüstü yardımlar kaleminden Odalardan istenerek karşılanmasına,” kararına karşı olarak almış olduğu 21 Ekim 2020 tarih ve 34/6 sayılı ve payın ödenememesi konulu kararına ilişkin olarak; işlemin yerine getirilmesi için TMMOB Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun uyarılmasına aksi takdirde idari ve hukuksal işlem başlatılacağının bildirilmesine,

KARAR NO 630: TMMOB Orman Mühendisleri Odası’nın, Teoman Öztürk Öğrencievi ve Sosyal Tesisi pay borcunu ödemesi için uyarılmasına aksi takdirde idari ve hukuksal işlem başlatılacağının bildirilmesine,

KARAR NO 631: Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin talebi doğrultusunda Antakya Atıksu Arıtma Tesisi Projesi’ne ilişkin olarak rapor hazırlamak üzere Çevre M.O., Elektrik M.O., Harita ve Kad.M.O., İnşaat M.O., Jeoloji M.O., Jeofizik M.O., Kimya M.O., Makine M.O., Meteoroloji M.O., Mimarlar O., Peyzaj M.O., Şehir Plancıları O. ve Ziraat M.O. temsilcileri ile komisyon oluşturulmasına, Yönetim Kurulu üyeleri Selçuk Uluata, Halil Gezer ve Cemalettin Küçük’ün komisyondan sorumlu olmalarına,

KARAR NO 632: TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine, 

KARAR NO 633: TMMOB Maden Mühendisleri Odası'nın, Tapuda Ankara Ili, Çankaya İlçesi, 2556 Ada, 24 Parsel, Yüksel Caddesi No:40'da bulunan 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 nolu daireler ve 11 nolu dükkandan oluşan taşınmazların Maden Mühendisleri Odası adına alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Maden Mühendsileri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan YÜKSEL (TC Kimlik No: ...........), Yönetim Kurulu 2. Başkanı Banu KEKEÇ (TC Kimlik No: ...........), Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Mehmet Erşat AKYAZILI (TC Kimlik No: ............), Yönetim Kurulu Üyresi Veyis SIR'dan (TC Kimlik No: ...........) herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna, 

KARAR NO 634: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası'nın; Gaziantep şube hizmetlerinde kullanılan, Gaziantep İli Şehitkamil Merkez İlçesi 1. Mıntıka 18 Pafta, 616 Ada ve 8 Parselde kayıtlı İncilipınar Mah. Ayıntap İş Merkezi Şehitkamil adresinde bulunan 57 ve 58 nolu bağımsız bölümlerin Oda adına satışı konusunda Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Mustafa ÇELİKOL (TC Kimlik No:...........) ile Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mehmet DEMİR'in (TC Kimlik No:...........) müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 635: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nın; Tekirdağ şube hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni yapılan, 252 Ada, 9 Parsel, Hürriyet Mah. Hamam Çıkmazı Sok. Süleymanpaşa / Tekirdağ adresinde bulunan taşınmazın kat irtifakı ve tapu işlemlerinin Oda adına gerçekleştirilmesi konusunda Tekirdağ Şube Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Polat'ın (TC Kimlik No: ...........) yetkilendirilmesi yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 636: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine, 

Arnavutluk uyruklu Bilgisayar Mühendisi Megi ISALLARI, Afganistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Saifullah NASRULLAH,

KARAR NO 637: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 3 Aralık 2020 Perşembe günü saat 19.30’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ (Katılmadı), Can DURGU (Katılmadı), Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN (Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN (Katılmadı), Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ