MMŞP GÜNCEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MERSİN YEREL KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

31.10.2019

TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu tarafından; Mühendis, Mimar ve Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Mersin Yerel Kurultayı 19 Ekim 2019 tarihinde Mersin Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

MMŞP Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Mersin Yerel Kurultayı'nın açılışında konuşan TMMOB Mersin İKK Sekreteri Seyfettin Atar; ülkemizin kalkınmasında, bolluk ve refah içerisinde yaşamasında meslektaşlarımızın payı yadsınamaz ölçüde büyüktür, meslektaşlarımızın sorunlarının tespiti ve bu sorunlara getirilecek çözüm önerileri ülkemizin temel sorunlarına gertirilecek köklü çözümlerin başlangıç adımları olacaktır, şekilnde konuştu. 

Yerel Kurultaya katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Haydar Ulusoy, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyeleri Hulusi Sarıkaya ve Semih Temizkan da birer konuşma gerçekleştirdiler.