TMMOB DANIŞMA KURULU 16 NİSAN 2016 CUMARTESİ GÜNÜ TOPLANIYOR

15.04.2016

TMMOB 43. Dönem IV. Danışma Kurulu 16 Nisan 2016 Cumartesi günü “TMMOB Çalışmaları, Ülkemizde yaşanan sürecin değerlendirilmesi ve Genel Kurul hazırlıkları” gündemi ile Ankara’da toplanacaktır. 

TMMOB Ana Yönetmeliğinin 44. maddesine göre: Birlik Danışma Kurulu; Birlik Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları, Oda Yönetim Kurulları, Şube Yönetim Kurulları, Bölge Temsilciliği Yürütme Kurulları ve Birlik Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde İl Koordinasyon Kurulları, il, ilçe ve işyeri temsilcilikleri ile ilgili Birlik görevlilerinden oluşur. TMMOB‘nin eski Başkanları Birlik Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

 

TMMOB DANIŞMA KURULU

Tarih                     : 16 Nisan 2016 Cumartesi 

Saat                      : 10.00

Yer                        : TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Toplantı Salonu

                               

GÜNDEM 

TMMOB Çalışmaları, Ülkemizde yaşanan sürecin değerlendirilmesi ve Genel Kurul hazırlıkları