TMMOB, MEKANSAL STRATEJİ PLANI FARKINDALIK VE İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

09.11.2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 5 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleşen Türkiye Mekânsal Strateji Planı Farkındalık ve İstişare toplantısına TMMOB adına Yönetim Kurulu üyesi Deniz Kimyon Tuna katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Mekânsal strateji planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle hazırlamak ve mahalli idarelerinin, plan kararlarının bu stratejilere uygunluğunu denetlemek ve yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte fiziki planlara ve uygulamalara esas teşkil eden üst ölçekli mekânsal strateji planları ve çevre düzeni planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamak, onaylamak ve uygulamanın bu stratejilere göre yürütülmesini" sağlamak amacıyla 5 Kasım 2018 tarihinde Ankara‘da yapılan Türkiye Mekânsal Strateji Planı Farkındalık ve İstişare toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TMMOB’yi de davet etti.