TMMOB TARAFINDAN 10 EKİM KATLİAMI DAVASINDA DELİLLERİ GİZLEYEN ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

24.11.2022

TMMOB’nin de çağrıcıları arasında olduğu, 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilen “Emek, Barış ve Demokrasi” mitingine yönelik IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırıda kullanılan bomba malzemelerinin temini aşamasında; katliamın faillerine ilişkin ihbar evraklarını katliama ilişkin soruşturma dosyasına eklemeyen ve soruşturma kapsamında değerlendirmeyen, soruşturmanın yanlış yönlendirilmesi ile gerçek suçluların ve sorumluların açığa çıkarılması yerine gizlenmelerine neden olan Ankara Emniyet Müdürlüğü personeli hakkında TMMOB, TTB, DİSK, KESK ve katliamda yakınlarını kaybedenler tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Dilekçede; katliam faillerine ilişkin katliam öncesi yapılan ihbarlara ilişkin 22/10/2015 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğüne iletilmiş olmasına karşın; söz konusu evrakların soruşturma dosyasında yok sayıldığı, fezlekede bahsedilmediği, iddianamede değerlendirilmediği, söz konusu evrakların bulunduğu klasörlerin kovuşturmanın yürütüldüğü mahkemeye de gönderilmeyerek saklandığı ve yıllar sonra tesadüfen ortaya çıktığı belirtilerek; Ankara Emniyet Müdürlüğü personeli hakkında TCK m. 281’da yer alan “suç delillerini yok etme” ve TCK m. 257’deki “görevi kötüye kullanma” suçlarından soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.